USA w latach 30stych

Największe marzenia śnili amerykanie w latach trzydziestych dwudziestego wieku, kiedy to w Stanach Zjednoczonych nastąpiły gwałtowne zmiany. W dotychczasowym świecie każdy znał swoje miejsce, zaś w latach trzydziestych nastąpił ogromny postęp, rozwinęła się specjalizacja w wielu dziedzinach, a przede wszystkim otworzyła się możliwość znalezienia dobrej […]